Archivace dokumentů

Nabízíme Vám archivaci a správu dokumentů v naší komerční spisovně. Tuto službu poskytujeme aktivním firmám, likvidátorům i konkurzním správcům. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni se profesionálně postarat o veškeré dokumenty a zajistit Vám vzdálený elektronický přístup k Vámi požadovaným dokumentům. Spisovna je řádně schválena a pravidelně dozorována Zemským archivem v Opavě.

Archivace dokumentů – poskytované činnosti:

  • Převzetí a převezení dokumentů (účetních dokladů, advokátních spisů, stavební a výkresové dokumentace, zdravotní dokumentace, chorobopisů, ambulantních karet apod.)
  • Odborné zpracování podle platného spisového řádu a v souladu s platnou legislativou
  • Uložení v našich depotech
  • Vypracování elektronické evidence uložených dokumentů
  • Zpracování požadavků na dohledání dokumentů a jejich zpětné zpřístupnění (elektronicky nebo fyzicky)
  • Provádění pravidelných skartací
  • Komunikaci s příslušným státním archivem
  • Možnost dodání krabic vhodných pro ukládku dokumentů

Pro likvidátory a správce konkurzních podstat nabízíme zajištění veškerých činností, včetně zajištění dokumentů nutných pro umožnění výmazu společnosti.

 
picture