O firmě

SKART komplex s.r.o.

Komplexní služby v oblasti archivace a skartace dokumentů.

Základním cílem společnosti SKART komplex s.r.o. je poskytovat služby na co nejvyšší možné úrovni vedoucí ke spokojenosti všech našich zákazníků.

Společnost SKART komplex s.r.o. navázala na činnost firmy SKART – Martin Pastrňák, která se správou a zpracováním dokumentů zabývá od roku 1998.

V červnu 2014 jsme úspěšně absolvovali kontrolu provedenou Zemským archivem v Opavě – viz   protokol o kontrole.

 

picture