Spisová služba

Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jako zajišťování úkonů spojených s příjmem, oběhem, odesíláním a vyřazováním dokumentů.

Spisová služba zahrnuje:

Spisový řád
Spisová služba v organizaci se řídí Spisovým řádem. Zpracujeme řád, směrnici nebo podnikovou normu v souladu s platnou legislativou.

Poradenství a vypracování analýz při zavádění a provozu informačních systémů
Provedení vstupních analýz potřebných ke zjištění stávajícího stavu v oblasti počítačového zpracování dokumentů. Vypracování posudku stávajícího informačního systému a poradenství při přípravě podkladů pro výběr nového IS. Dohled nad zaváděním a provozem IS.

Fyzické zpracování dokumentů
Komplexní zpracování dokumentů, založení a vybavení spisovny a archivu v prostorách klienta.

Periodické činnosti poskytované ve spisovně klienta
Evidence nových dokumentů ve spisovnách a archivech. Skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou. Perioda se provádí zpravidla jednou ročně.

Skartace dokumentů a datových nosičů
Skartace dokumentů na velkokapacitních skartovacích strojích XERTEC Intimus se stupněm utajení skartovaného materiálu dle NBÚ 2 důvěrné.